Breinplein!

 

Breinplein (Executieve functies):
Executieve functies zijn de uitvoerende functies van ons brein: ze regelen dat we taken uitvoeren en hoe we dat doen. Het zijn de functies die we nodig hebben om ons gedrag te sturen, zoals aandacht vasthouden, flexibiliteit, doelgericht doorzetten en emotieregulatie. Belangrijke functies dus voor kinderen om te versterken! 

Met Breinhelden werk je doordacht aan deze functies. De executieve functies zijn vertaald naar tien aansprekende Breinkrachten. Samen met de Breinhelden Effi en Furon leren onze leerlingen op een speelse manier hoe ze hun Breinkrachten kunnen trainen.

De breinkrachten zijn:

  • Stopkracht: het vermogen na te denken voor je iets doet.
  • Onthoud- en doekracht: het vermogen informatie in het geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van complexe taken.
  • Gevoelskracht: het vermogen emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren.
  • Aandachtkracht: het vermogen de aandacht erbij te houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.
  • Startkracht: het vermogen zonder dralen met een project te beginnen, op tijd, op efficiënte wijze. 
  • Plan- en regelkracht: de vaardigheid een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien en beslissingen kunnen nemen over wat belangrijk en wat niet belangrijk is; het vermogen dingen volgens een bepaald systeem te arrangeren of te ordenen.
  • Tijdkracht: het vermogen in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.
  • Doorzetkracht: het vermogen een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen.
  • Buigkracht: de vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden; het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden.
  • Spiegelkracht: het vermogen een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.

Gedurende het schooljaar komen alle breinkrachten aan bod. Elke kracht staat dan een aantal weken centraal door de hele school. Meester Joost introduceert de aangeboden kracht eerst in de groep. Daarna geven de groepsleerkrachten gedurende die weken vervolgactiviteiten in de groep. Hiervoor heeft de leerkracht een map ter beschikking met daarin veel ideeën.

Daarnaast is meester Joost er dan om enkele leerlingen, soms in kleine groepjes, op het breinplein extra te begeleiden om met deze kracht te oefenen. Hiervoor gebruikt hij doelgerichte spelletjes en activiteiten.