Aanmelden nieuwe leerling

Wat beloven wij?

Wij beloven onze leerlingen dat ze zich thuis kunnen voelen en dat ze zichzelf mogen zijn. Wij beloven dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien en het maximale uit zichzelf kan halen. Wij beloven onze ouders optimale betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en verwachten dat ook van de ouders.

Onze kracht

Wij zijn leidend in het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het betrekken van ouders bij de ontwikkelingen van hun kind. Diversiteit en verscheidenheid van kinderen in onze school, gebruiken wij als kracht om open, kritisch en respectvol in een snel veranderende wereld te staan.

Open dag

Jaarlijks hebben wij open weken. Op deze dagen kunt u als belangstellende nieuwe ouder(s) meekijken tijdens de lessen die we geven in onze school. Ook krijgt u een presentatie met informatie over wie wij zijn, hoe wij werken en een rondleiding door de school. Tevens kunt u in gesprek komen met een lid van de ouderraad en van de medezeggenschapsraad. Dit om een idee te krijgen hoe we de leerlingen betrekken bij het onderwijs op “Reggewijs”.

Rondleiding op afspraak

De beste manier om tot een keuze voor onze school te komen is door de school te bezoeken. U krijgt dan een rondleiding en informatie over de school, het schoolklimaat, de manier van werken en de activiteiten en de rol van ouders binnen onze school. U kunt de sfeer proeven en de directeur kan eventuele vragen over uw kind beantwoorden.

U bent van harte welkom!

Aanmeldformulier Reggewijs.pdf _1

Weet je dat...

we een continuerooster hebben (dagelijks les van 8.30 tot 14.00 uur)? Dit geeft kinderen meer structuur in de dag en is ideaal voor werkende ouders;
•we een ontdekplein hebben? Een ontdekplein zorgt tijdens de pauze voor gevarieerd speelgedrag en na de pauze verhoogt het de concentratie;
• we een speciaal aanbod hebben voor meerbegaafde kinderen? Zo krijgen zij al op de basisschool de kans een groeimindset te ontwikkelen;
• het belang van het kind leidend is bij onze beslissingen? Als het beter is voor jouw kind maken we (waar mogelijk) aanpassingen of uitzonderingen;
• we zowel digitaal als onderwijs op papier geven? Hierdoor blijven de schrijfontwikkeling en het leren leren beter in balans;
• we het bewegend leren structureel vormgeven binnen ons onderwijs?
• we een brein- en beweegplein hebben?
• je bij ons op school kunt MIWO-en? De leerlingen en leraren vertellen hier graag over tijdens een bezoek aan onze school.