Levensbeschouwing

Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Het doel hiervan is om het wereldbeeld van kinderen te vergroten. Kinderen vergaren inzichten die leiden tot wederzijds begrip.

Bij Reggewijs krijgen kinderen de gelegenheid HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) of GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs) te volgen. Onze vakleerkrachten verzorgen deze lessen vanaf groep 3. Aan het eind van ieder schooljaar kunt u kiezen of uw kind het volgende schooljaar deelneemt aan deze lessen. De lessen duren 45 minuten en worden 1 keer per week gegeven. Leerlingen die niet deelnemen aan deze lessen blijven bij hun eigen leerkracht en werken aan projecten of extra werk.

HVO

In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en levensbeschouwing onderzoeken kinderen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

De leerlingen onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën, leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden, worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Ze leren open te blijven staan voor de mening van anderen en om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging. De lessen gaan over thema’s als anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloezie, arm en rijk, feest en verdriet. Deze thema’s komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn. Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust van wat zij meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegenheid hun eigen waardebesef en eigen kijk op het leven te ontwikkelen. In de lessen is natuurlijk ook plaats voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen en religies.

GVO

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen laten ervaren wat het geloof in God voor mensen van toen en nu kan betekenen. In deze lessen maken de leerlingen kennis met de Bijbelse en christelijke verhalen, feestdagen, symbolen en gebruiken van het geloof. Ze krijgen inzicht in de waarde en betekenis ervan in de Nederlandse samenleving, geschiedenis en cultuur. De kinderen raken vertrouwd met de Bijbelse en christelijke verhalentraditie.

GVO heeft vier kerndoelen: verhalen, betekenis geven, vieren en ontmoeten en tot slot reageren. Vragen van de kinderen vormen aanknopingspunten. Het leven nodigt uit te leren. In een gesprek over de Bijbelverhalen leggen de leerkracht en de kinderen samen relaties tussen de Bijbel, de leefwereld en het leven van de kinderen.

De leerkracht geeft de leerlingen kennis aangaande het leven mee, vanuit het perspectief van godsdienst. Het gaat niet om kennis op zich, maar om vorming. De leerkracht stimuleert de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen en draagt bij aan begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de multiculturele en multireligieuze samenleving