Communicatie

Een fijne basisschooltijd is een belangrijke basis voor het leven. In een ideale wereld bundelen ouders en leerkrachten hun kennis over het kind om die fijne tijd te realiseren. Ouders zijn immers expert als het gaat om het kind in de thuissituatie, leerkrachten weten alles over de ontwikkeling van het kind op school. School en ouders hebben elkaar nodig.

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Daarom hebben we frequent contact met ouder(s)/verzorger(s). We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

Op onze school hanteren we enkele samenlevingsregels die ons helpen zorgvuldig met elkaar om te gaan. Deze regels gelden op school, maar leerlingen oefenen hiermee tegelijk hoe je buiten de school met elkaar omgaat. De volwassenen (leraren en ouders) geven het goede voorbeeld, door voor te doen hoe je elkaar respectvol aanspreekt wanneer iemand zich niet aan deze omgangsregels houdt.

Respect

Dat respect werkt wederzijds. Leraren hebben respect voor de leerlingen en hun ouders, leerlingen voor elkaar en de leraren, ouders voor de leraren, enzovoort. Daarbij hoort ook respect voor elkaars eigendommen en het nakomen van afspraken. Bijvoorbeeld over het maken van huiswerk, het nakijken van toetsen of het netjes houden van ons schoolgebouw.

We gaan ervan uit dat iedereen ‘aanspreekbaar’ is en dat iedereen bereid is om zijn gedrag te veranderen als dat nodig is. En dat iedereen tijdig overlegd als een afspraak niet nagekomen kan worden.

Ziekmelding

Een van de afspraken is het ziekmelden van leerlingen. Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig, wat betekent dat u ze niet meer zomaar thuis mag houden. Hoewel vierjarigen nog niet leerplichtig  zijn, vragen we u toch uw kinderen niet zonder berichtgeving thuis te houden. Geef het even door, zodat we ons niet hoeven af te vragen of uw kind nog ergens in de omgeving van de school rondzwerft.  De afwezigheid van uw kind kunt u via de Varietas app aan ons doorgeven (bij voorkeur voor half negen).

Klasbord app

Onze school gebruikt voor de communicatie met ouders naast de nieuwsbief, ook de Klasbord ouder app. Via deze app ontvangt u het laatste nieuws van school en belangrijke klas specifieke informatie over bijvoorbeeld activiteiten. We kunnen via deze app foto’s van activiteiten in de klas of uitstapjes met u delen, maar ook urgente berichten, zoals ziekte van een leerkracht of het wat later terugkomen van een schoolreisje.

De app biedt een schoolagenda op maat met alleen items die van belang zijn voor de groepen van uw kind(eren). Is er een activiteit waar we om uw medewerking vragen of waar u zich voor moet aanmelden? Via de app kunt u direct reageren of u wel of niet beschikbaar/aanwezig bent en aangeven wat uw bijdrage is.

U kunt de leerkracht rechtstreeks privéberichten sturen in uw eigen gespreksdraad waar beide ouders onderdeel van (kunnen) zijn.

Voor elk kind dat u op onze school heeft ontvangt u, via de leerkracht, een brief met een koppelcode voor het activeren van de Klasbord ouder app.