Ons onderwijs

WAAROM REGGEWIJS?

Wij baseren ons onderwijs op onderstaande uitgangspunten, die je terugziet in onze school, ons onderwijs en onze houding.

Wat biedt een daltonschool meer dan een reguliere basisschool?

Kinderen die Reggewijs verlaten hebben vaardigheden die op andere scholen vaak minder geoefend worden. Jouw kind zal na 8 jaar onderwijs:
• zelfstandiger zijn;
• beter in staat zijn keuzes te maken die goed voor hem of haar werken;
• goed kunnen samenwerken.

Dit zijn vaardigheden die volgens ons elke ouder zijn kind wil meegeven omdat jullie weten hoe belangrijk deze zijn op weg naar volwassenheid. Je wilt uiteindelijk toch dat jouw kind zich zelfstandig redt in de maatschappij. En dat lukt niet alléén met kennis van rekenen en taal.

We werken dagelijks aan deze vaardigheden, want het zit in ons hele onderwijs verweven. Vanaf groep 1 bouwen we dit op, waarbij onze leerkrachten kijken naar de mate van zelfstandigheid en keuzevrijheid die jouw kind al laat zien en daar sluiten ze bij aan.

Als je onze school binnenloopt zie je leerlingen:

Die kunnen samenwerken

We stimuleren leerlingen samen opdrachten te maken. Ons motto daarbij is:
Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?!

Die ook in andere groepen werken

Onze leerlingen krijgen de ruimte en vrijheid om werkplekken binnen en buiten het eigen leslokaal te zoeken. Maar ook werken leerlingen soms in een andere groep, omdat die lesstof beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften.

Die plezier hebben in het leren

Onze leerlingen krijgen vrijheid en hebben invloed op de manier waarop ze hun taken op willen pakken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf de volgorde van hun taken bepalen. Hiermee vergroten wij het werkplezier en de betrokkenheid. Wij noemen dat ‘Vrijheid in gebondenheid’.

Die goed zelfstandig kunnen werken.

Leerlingen leren op onze school verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te werken. Zelfstandig ben je niet zomaar, dat gaat met vallen en opstaan. Wij helpen en ondersteunen de leerlingen bij dit proces.

Die weten wat hun leerdoelen zijn.

Als je weet wat je moet leren en waarom je het moet leren, raak je gemotiveerd. Daarbij leren wij de leerlingen om zelf keuzes te maken op welke manier zij hun doelen willen bereiken.

Die in kleine klassen werken waar zij veel individuele aandacht krijgen.

Die persoonlijke benadering en de kleinschaligheid zijn kenmerkend voor onze school. Daardoor kunnen we een intensieve begeleiding bieden waar dat nodig is.